Versjon

Dato

Beskrivelse

13.2.2

17.04.2018 Bedre talestøtte
Mindre feilrettinger
13.2.0 11.01.18 Støtte for lisenser etter 2018
Mindre feilrettinger
13.1.1 15.02.17
– Nye og forbedrede stemmer på mange språk. Hulda og Jon på Norsk-Bokmål (Jon kun på Windows 10). For å få oppdatert stemmene må du enten gå inn i e-Lector og vente på at den spør om du vil laste ned de nye stemmene. Eller laste ned Språkpakke 2.0 fra vår nettside. Dette forutsetter har du har tilgang til å installere. Det kan også hende at IT-avdelingen må oppdatere stemmene for deg
– Polsk talesyntese følger med i den nye pakken
13.0.23 12.12.16 Vinduet til gloseoppgaver og redigering av gloseoppgaver kan skaleres Mindre feilrettinger
13.0.22 20.11.16 Rettet en feil i forbindelse med gruppebehandling
13.0.21 13.11.16 Rettet ett problem med Ordkrig når man startet spillet på nytt
13.0.20 04.11.16 Forbedret støtte for Word 2016 Feilrettinger og forbedringer
13.0.19 28.10.16 Mindre feilrettinger og forbedringer
13.0.18 02.07.16 Mindre feilrettinger og forbedringer
13.0.17 03.04.16 Oppdatering til ny versjon skjer nå fra databasen slik at man ikke er avhengig av HTTP-nedlasting (når koblet mot skydatabase)
13.0.16 21.03.16 Rettet en feil som gjorde at automatisk oppdatering ikke fungerte
Noen smårettinger
13.0.14 22.02.16 Valg for å bruke Feide direkte i oppstartsbildet
13.0.8 17.01.16 Støtte for innlogging via FEIDE
Støtte for felles skydatabase  
Støtte for automatisk oppdatering i flerbrukermiljø  
Ytelsesforbedring i flerbrukermiljø  
Forbedret støtte for språk i glosepugging  
Støtte for spørsmål/svar i glosepugging  
Generelle forbedringer
12.5.0 14.01.15 – Støtte for single-sign-on
– Fjernet feilmelding når den ikke finner lydkortet
– Mindre feilrettinger
12.4.3 23.10.13 – Forbedret bokstavlydavspilling
– Bokstavlydavspilling også uten eTaleboka
– Forbedret lyd med eTaleboka når man øker/senker talehastigheten
– Optimaliseringer
12.3.2 18.03.13 – Enkeltbokstavfargen er nå mørkegrå som standard
– Automatisk omstokking av ordene kan nå velges under pilen på Stokk om på ordene ikonet på knapperaden
– Fikset noen problemer med Favoritter-menyen
12.3.0 19.02.13 – Forbedret funksjonalitet for publisering av favoritter
– Tekster kan nå bli lagt til i favoritter uten å lagre dem til fil først. Kun på SQL Server
– Avpubliser favoritter. Dette betyr at du kan fjerne publiserte favoritttekster fra favorittlisten til de du har publisert dem til. Kun SQL Server
– Favoritter kan nå bli slettet fra favorittmenyen ved å høyreklikke med musen
– Mulighet for å skru av animasjon i Ordkrig for å forbedre ytelsen på trege datamaskiner
– Rettet noen feil ved import/eksport
– Ved import vil tekster i favorittmenyen bli lagt til i et flerbrukermiljø. Kun på SQL Server
– Mindre feilrettinger
12.2.1 13.10.12 – Fullt kompatibelt med Windows 8!
– På engelsk er standard stemme nå Microsoft Anna (Win7) eller Microsoft Zira (Win8)
– Støtte for språkspesifikke tegn som êëñé osv i Pugg and Play
– Enkel import av lisensnummer på flere maskiner fra minnepinne
12.2.0 03.07.12 – Mulig å importere/eksportere innstillingene til en enkelt fil som gjør det lett å sende via e-post eller laste opp på internett
– Rettet en feil med at man ikke fikk lagt til i favoritter
– Bedre hjelpetekster
12.1.0 25.06.12 – Man kan nå slette favoritter direkte i favoritt-menyen ved å trykke på Delete knappen
– Bedre implementering av globale gloseøvelser (kun nettverk)
12.0.1 14.04.12 – Forbedret utseende på knapperad i hovedbildet
– Kraftig forbedret grafikk i spillene
– Nye spilltyper i Pugg and Play (Bit for bit bilde og Solsikke)
– Utskrift av gloseøvelser
– Mulighet for å skjule ordene etter en viss tid i Pugg and Play
– Ballonghjelp for enda bedre forklaringer
11.3.0 07.11.11 – Mulighet for å få opplest ord i Memory/Ordkrig når man beveger seg over dem/klikker på dem
– Rettet problem med synonymordlisten fra Word i andre språk enn Bokmål
11.2.0 20.10.11 – Du kan nå gjøre ordbok-oppslag og oversette et ord ved å høyreklikke med musen på ordet
11.1.0 09.09.11 – Ved å velge lydering vil også Talestøtten i andre programmer snakke bokstavlydene man taster
11.1.x 07.08.11 – STOR NYHET! Du kan nå få opplest hva du skriver i andre programmer, samt få stavekontroll mens du skriver. Les mer om dette i hjelpesystemet (Tale/skrivestøtte i andre programmer). Se også video på vår nettside.
– Valg for automatisk avspilling ved innliming av tekst (Verktøy-Innstillinger)
10.7.0 06.04.11 – Det er nå mulig å benytte gloseøvelser i spillene. Dette gjør det enda mer morsomt og nyttig å trene på gloser
– Rettet feil ved ved bokstav for bokstavavspilling på siste ord i teksten
– Lyden i spillene kan skrus av
10.6.0 06.04.11 – Det er nå mulig å lagre til lydfil ved bruk av eTaleboka
– Høyreklikk med musa for å høre ordet i Memory
– Støtte for skjermstørrelse på minibærbare
– Mindre feilrettinger
10.5.x 22.08.10 – Støtte for flere egne ordlister. Filmeny->Egne ordlister
– Rettet ved ved import og eksport av innstillinger
– Mindre feilrettinger
10.4.0 01.05.10 – Undervisningsopplegg for lærere. Hjelp menyen->Undervisningsopplegget for lærere
– Høyfrekvente ord på engelsk i øvingsarkivet
10.3.1 30.04.10 – Støtte for handikappede med blant annet bryterstyring. Verktøy->Innstillinger-Avansert->Tilpasninger
– Øv på fagord. Øvingsarkivet
10.3 28.04.10 – Øvelser for enkel
– og dobbelkonsonant i øvingsarkivet
– Noen nye lesetekster
– Rettet problem med publisering av favoritter som ikke var lagret i øvingsarkivet
10.2 18.03.10 – Mulighet for automatisk omstokking av ordene i repetert lesing (Veiviser->Avansert)
– Forbedret hjelpesystem
– Automatisk klientoppdatering
– Avslått funksjonalitet in noen punkter i veiviseren i henhold til sentningsmodus
– Innføring i e-Lector dokument på Hjelp menyen
– Mindre feilrettinger
10.0 06.01.10 – Klart forbedret nynorsk øvingsarkiv
– Mulighet for å eksportere ord fra en gloseoppgave til kildetekstvinduet
– Rettet et problem med eTaleboka og fremmed datoformat
– Mindre feilrettinger
9.4.x 30.12.09 – Man kan nå få opplest hele setningen etter at man har skrevet denne ferdig (Språkveiviser->Skrive-innstillinger eller Veiviser->Avanserte innstillinger)
– Mulighet for å vente til man har trykket på F2 før ordet blir opplest og det hoppes til neste ord (Forsinket tale) i Veiviser->Avanserte innstillinger
– Man kan nå velge om man vil høre fra-ordet eller til-ordet i Pugg and Play
9.3.0 06.04.09 – Forbedret hintfunksjonalitet i Pugg and Play. Vil nå vise neste bokstav
– Diverse feilrettinger
9.1.2 18.08.08 – Mulig å ha forskjellig farge på vokal og konsonant i avspillingsvinduet. Settes i veiviseren, Avspillingsvindu: Farger
– Gjør utseendet personlig ved skins. Verktøy->Innstillinger->Utseende
9.0.0 15.08.08 – Nytt og forbedret design
– Forbedret knapperad
– Angreknapp på knapperaden
– Knapp for å gå til forrige tekst på knapperaden
– Knapp for eTaleboka på knapperaden
– Flyttet noen lite brukte knapper til Vis menyen
– Støtte for andre tegnsett, for eksempel kyrilisk og gresk
– Russisk talesyntese
– Flere brukere kan lagres på samme minnepenn
8.5.0 12.06.08
– Import og eksport inkluderer nå egen ordliste og highscore listen
– Nullstill brukerinnstillingene gir nå mulighet for å nullstille favoritter og egen ordliste
– Mindre feilrettinger
8.3.0 01.09.07
– Full støtte for Windows Vista
– Støtte for eTaleboka 2.0

– /wp:table –>
– wp:table –>

8.2.0
– Lydering når man skriver i kildetekstvinduet, samt ved bruk av bokstav for bokstav knappen. Verktøy menyen
– Språkveiviser. Under Verktøy menyen
8.1.0
– Pugg and play kan nå hente ord fra kildeteksten
– Importere ord fra kildeteksten i pugg and play øvelser
– Bruk store bokstaver i Pugg and play
– Små feilfikser
8.0.0
– Gruppering av brukere for å gjøre det enklere å publisere tekster og gloseøvelser til flere brukere. Verktøy menyen
– Synkroniser med bærbar PC. Filmeny
– Synkroniser med frakoblet PC. Kopier innstillinger og filer til frakoblet PC. Filmeny
– Publiser favoritter til mange brukere. Favorittmenyen -> Organiser favoritter
– Nytt ikon for åpne øvingsarkiv og tekstfiler
– Forbedret installasjon og administrasjon på store nettverk
– Forbedret brukergrensesnitt
– Normal, enkelt eller minimalt visningsmodus. Verktøy -> Innstillinger
– Små feilrettinger
7.2
– Mulighet for å lyse opp en hel linje i kildetekst vinduet (Vis menyen)
– Legg til en eller to linjeskift etter setningsslutt (Format menyen)
– Tilbakestill brukerinnstillingene til standard verdier (Verktøy meny, Innstillinger)
– Skrivevinduet vil nå automatisk plassere seg under hovedvinduet
– Mindre feilrettinger
7.0
– Pugg and Play. Gloseøving med spill funksjonalitet (Verktøy menyen)
– Støtte for SQL Server
– Forbedret brukeradministrasjon
6.4
– Nytt avansert steg i veiviseren for å sette forsinkelser
– Mindre feilrettinger
6.3
– Mulighet for å ekskludere ord fra å bli uttalt i eTaleboka ved å høyreklikke på ordet i kildeteksten
– Rettet feil ved uttale av datoer i eTaleboka
– Andre små feilrettinger
6.1
– Skrivevindu. Skriv det samme som du ser/hører i kildetekstvinduet. Vis menyen
– Skriv ut skrivevindu. Fil menyen
– Lagre til lydfil. Lagrer lydfil av kildeteksten. Fil menyen
– Støtte for stavekontroll med OpenOffice
5.6
– eTaleboka talehastighet kan tredobles uten å forvrenge stemmen (eTaleboka innstillinger)
– Knapp i tips dialogen for å få lest opp teksten
– Forbedret administratorgrensesnitt. Bedre import muligheter
– Superbrukere som kan logge seg inn som andre brukere for å gjøre tilpasninger
– Sprettopp meny i spillene når man høyreklikker på et ord. Det kan blant annet ordet uttales
– Utskrift av kildetekst til skriver
– Ctrl+U limer inn tekst i kildeteksten uten å slette det som allerede ligger der
5.5
– Mye av pensum i flere fag for videregående skole er nå inkludert
– Tekstarkivet er nå kryptert
– Dobbeltklikk på et ord for å spille det av
– Forbedret administrasjon
5.4
– Inntasting av ord støtte i Ordkrig
– Egen ordliste for vanskelige ord (Fil meny og sprettopp meny i kildetekst)
– Ett ord per linje (Format meny)
– Kraftig forbedret tekstarkiv
5.3
– Sprettopp meny i avspillingsvinduet (høyre muse klikk)
– Tastatur filter er flyttet til Verktøy menyen
– Standard verdi knapper i veiviseren
– Forbedret veiledning med hensyn til sjekking av språkinnstillinger i Verktøy->Innstillinger
– Nye tips
5.2
– Støtte for LingRight
– Forbedret administrasjon og flerbrukerstøtte
– Lyd på spill
5.0
– Nye talesynteser for Spansk, Tysk, Fransk, Italiensk og Portugisisk
– Støtte for eTaleboka. Verktøy-Innstillinger->eTaleboka
– Stavekontroll mens du skriver. Verktøy-Innstillinger->Stavekontroll-innstillinger
– Stavekontroll støtte med Microsoft Word eller LingDys installert
– Tale mens du skriver. Verktøy-Innstillinger->Stavekontroll-innstillinger
– Skjermleser modus. For de som kun vil høre tale. Vis menyen
– iFinger støtte. For de oppslagsverk og ordbøker som benytter iFinger. Verktøy->Innstillinger->Oppslagsinnstillinger
– Forbedret flerbruker-administrasjon
4.3.0
– Kraftig forbedret Nynorsk talesyntese. Verktøy->Innstillinger->Språk som leses
– Talende menyer og knapper. Verktøy->Innstillinger->Tale innstillinger
– Mulighet for å vise store menyer og knapper. Vis-menyen
– Stokk om på ordene. Verktøy menyen
– Tale av enkeltord. Høyre musknapp i kildetekst vinduet
4.2.3
– Verktøy meny. Inneholder Ordtelling, Innstillinger og spill
– To spill: Kims lek og Ordkrig (Verktøy menyen)
– Forbedret tekstinnhold
4.1
– Favoritter (Favoritt menyen)
– Nye valg i vis menyen (Skjul ord som er lest, Følg ord som leses, Pacman modus)
– Velg hvilken som helst tilgjengelig farge i veiviseren
– De fem siste filer vises i Fil menyen
4.0
– Nytt og forbedret brukergrensesnitt
– Valg for å skru av avspillingsvindu
3.6.1
– Sette tegnavstand i avspillingsvinduet (Format menyen)
– Knapp for å vise en og en bokstav
3.5.3
– Valg for å sette linjeavstand i kildeteksten
3.5.1
– Valg for linjeskift ved ny setning. Format menyen
– Valg for doble mellomrom mellom ord. Format menyen
3.5.0
– Nytt og forbedret brukergrensesnitt   Skjermleser modus med forbedret tale-syntese   Mindre feilrettinger  
3.1.0 Ikoner i oppgavelinjen for åpne og lagre tekst   Tips for å åpne og lagre tekst   Forklaring på strukturen i tekstarkivet i hjelp   Mindre rettelser  
3.0.5 Forbedrede tekster   Ny funksjon: tastatur filter   Mindre rettelser   Oppdatert dokumentasjon  
3.0.3 Innebygget tale syntese med Telenor Talsmann   Mange nye tekster   Forbedret Nynorsk versjon   Ny funksjonalitet  
2.1.0 Man kan nå også lagre tekstene fra e-Lector til tekstfil.  
2.0.0 Nynorsk er lagt til som ett språkvalg. Språket settes under Fil->Innstillinger  

– /wp:table –>