small slider

Revisjonshistorikk e-Lector fullversjon

13.2.2 17.04.2018
 • Bedre talestøtte
 • Mindre feilrettinger
13.2.0 11.01.18
 • Støtte for lisenser etter 2018
 • Mindre feilrettinger
13.1.1 15.02.17
 • - Nye og forbedrede stemmer på mange språk. Hulda og Jon på Norsk-Bokmål (Jon kun på Windows 10). For å få oppdatert stemmene må du enten gå inn i e-Lector og vente på at den spør om du vil laste ned de nye stemmene. Eller laste ned Språkpakke 2.0 fra vår nettside. Dette forutsetter har du har tilgang til å installere. Det kan også hende at IT-avdelingen må oppdatere stemmene for deg
 • - Polsk talesyntese følger med i den nye pakken
13.0.23 12.12.16
 • Vinduet til gloseoppgaver og redigering av gloseoppgaver kan skaleres
 • Mindre feilrettinger
13.0.22 20.11.16
 • Rettet en feil i forbindelse med gruppebehandling
13.0.21 13.11.16
 • Rettet ett problem med Ordkrig når man startet spillet på nytt
13.0.20 04.11.16
 • Forbedret støtte for Word 2016
 • Feilrettinger og forbedringer
13.0.19 28.10.16
 • Mindre feilrettinger og forbedringer
13.0.18 02.07.16
 • Mindre feilrettinger og forbedringer
13.0.17 03.04.16
 • Oppdatering til ny versjon skjer nå fra databasen slik at man ikke er avhengig av HTTP-nedlasting (når koblet mot skydatabase)
13.0.16 21.03.16
 • Rettet en feil som gjorde at automatisk oppdatering ikke fungerte
 • Noen smårettinger
13.0.14 22.02.16
 • Valg for å bruke Feide direkte i oppstartsbildet
13.0.8 17.01.16
 •  Støtte for innlogging via FEIDE
 •  Støtte for felles skydatabase
 •  Støtte for automatisk oppdatering i flerbrukermiljø
 •  Ytelsesforbedring i flerbrukermiljø
 •  Forbedret støtte for språk i glosepugging
 •  Støtte for spørsmål/svar i glosepugging
 •  Generelle forbedringer

12.5.0

14.01.15

 • - Støtte for single-sign-on

 • - Fjernet feilmelding når den ikke finner lydkortet

 • - Mindre feilrettinger

12.4.3

23.10.13

 • - Forbedret bokstavlydavspilling

 • - Bokstavlydavspilling også uten eTaleboka

 • - Forbedret lyd med eTaleboka når man øker/senker talehastigheten

 • - Optimaliseringer

12.3.2

18.03.13

 • - Enkeltbokstavfargen er nå mørkegrå som standard

 • - Automatisk omstokking av ordene kan nå velges under pilen på Stokk om på ordene ikonet på knapperaden

 • - Fikset noen problemer med Favoritter-menyen

12.3.0

19.02.13

 • - Forbedret funksjonalitet for publisering av favoritter

 • - Tekster kan nå bli lagt til i favoritter uten å lagre dem til fil først. Kun på SQL Server

 • - Avpubliser favoritter. Dette betyr at du kan fjerne publiserte favoritttekster fra favorittlisten til de du har publisert dem til. Kun SQL Server

 • - Favoritter kan nå bli slettet fra favorittmenyen ved å høyreklikke med musen

 • - Mulighet for å skru av animasjon i Ordkrig for å forbedre ytelsen på trege datamaskiner

 • - Rettet noen feil ved import/eksport

 • - Ved import vil tekster i favorittmenyen bli lagt til i et flerbrukermiljø. Kun på SQL Server

 • - Mindre feilrettinger

12.2.1

13.10.12

 • - Fullt kompatibelt med Windows 8!

 • - På engelsk er standard stemme nå Microsoft Anna (Win7) eller Microsoft Zira (Win8)

 • - Støtte for språkspesifikke tegn som êëñé osv i Pugg and Play

 • - Enkel import av lisensnummer på flere maskiner fra minnepinne

12.2.0

03.07.12

 • - Mulig å importere/eksportere innstillingene til en enkelt fil som gjør det lett å sende via e-post eller laste opp på internett

 • - Rettet en feil med at man ikke fikk lagt til i favoritter

 • - Bedre hjelpetekster

12.1.0

25.06.12

 • - Man kan nå slette favoritter direkte i favoritt-menyen ved å trykke på Delete knappen

 • - Bedre implementering av globale gloseøvelser (kun nettverk)

12.0.1

14.04.12

 • - Forbedret utseende på knapperad i hovedbildet

 • - Kraftig forbedret grafikk i spillene

 • - Nye spilltyper i Pugg and Play (Bit for bit bilde og Solsikke)

 • - Utskrift av gloseøvelser

 • - Mulighet for å skjule ordene etter en viss tid i Pugg and Play

 • - Ballonghjelp for enda bedre forklaringer

11.3.0

07.11.11

 • - Mulighet for å få opplest ord i Memory/Ordkrig når man beveger seg over dem/klikker på dem

 • - Rettet problem med synonymordlisten fra Word i andre språk enn Bokmål

11.2.0

20.10.11

 • - Du kan nå gjøre ordbok-oppslag og oversette et ord ved å høyreklikke med musen på ordet

11.1.0

09.09.11

 • - Ved å velge lydering vil også Talestøtten i andre programmer snakke bokstavlydene man taster

11.1.x

07.08.11

 • - STOR NYHET! Du kan nå få opplest hva du skriver i andre programmer, samt få stavekontroll mens du skriver. Les mer om dette i hjelpesystemet (Tale/skrivestøtte i andre programmer). Se også video på vår nettside.

 • - Valg for automatisk avspilling ved innliming av tekst (Verktøy-Innstillinger)

10.7.0

06.04.11

 • - Det er nå mulig å benytte gloseøvelser i spillene. Dette gjør det enda mer morsomt og nyttig å trene på gloser

 • - Rettet feil ved ved bokstav for bokstavavspilling på siste ord i teksten

 • - Lyden i spillene kan skrus av

10.6.0

06.04.11

 • - Det er nå mulig å lagre til lydfil ved bruk av eTaleboka

 • - Høyreklikk med musa for å høre ordet i Memory

 • - Støtte for skjermstørrelse på minibærbare

 • - Mindre feilrettinger

10.5.x

22.08.10

 • - Støtte for flere egne ordlister. Filmeny->Egne ordlister

 • - Rettet ved ved import og eksport av innstillinger

 • - Mindre feilrettinger

10.4.0

01.05.10

 • - Undervisningsopplegg for lærere. Hjelp menyen->Undervisningsopplegget for lærere

 • - Høyfrekvente ord på engelsk i øvingsarkivet

10.3.1

30.04.10

 • - Støtte for handikappede med blant annet bryterstyring. Verktøy->Innstillinger-Avansert->Tilpasninger

 • - Øv på fagord. Øvingsarkivet

10.3

28.04.10

 • - Øvelser for enkel- og dobbelkonsonant i øvingsarkivet

 • - Noen nye lesetekster

 • - Rettet problem med publisering av favoritter som ikke var lagret i øvingsarkivet

10.2

18.03.10

 • - Mulighet for automatisk omstokking av ordene i repetert lesing (Veiviser->Avansert)

 • - Forbedret hjelpesystem

 • - Automatisk klientoppdatering

 • - Avslått funksjonalitet in noen punkter i veiviseren i henhold til sentningsmodus

 • - Innføring i e-Lector dokument på Hjelp menyen

 • - Mindre feilrettinger

10.0

06.01.10

 • - Klart forbedret nynorsk øvingsarkiv

 • - Mulighet for å eksportere ord fra en gloseoppgave til kildetekstvinduet

 • - Rettet et problem med eTaleboka og fremmed datoformat

 • - Mindre feilrettinger

9.4.x

30.12.09

 • - Man kan nå få opplest hele setningen etter at man har skrevet denne ferdig (Språkveiviser->Skrive-innstillinger eller Veiviser->Avanserte innstillinger)

 • - Mulighet for å vente til man har trykket på F2 før ordet blir opplest og det hoppes til neste ord (Forsinket tale) i Veiviser->Avanserte innstillinger

 • - Man kan nå velge om man vil høre fra-ordet eller til-ordet i Pugg and Play

9.3.0

06.04.09

 • - Forbedret hintfunksjonalitet i Pugg and Play. Vil nå vise neste bokstav

 • - Diverse feilrettinger

9.1.2

18.08.08

 • - Mulig å ha forskjellig farge på vokal og konsonant i avspillingsvinduet. Settes i veiviseren, Avspillingsvindu: Farger

 • - Gjør utseendet personlig ved skins. Verktøy->Innstillinger->Utseende

9.0.0

15.08.08

 • - Nytt og forbedret design

 • - Forbedret knapperad

 • - Angreknapp på knapperaden

 • - Knapp for å gå til forrige tekst på knapperaden

 • - Knapp for eTaleboka på knapperaden

 • - Flyttet noen lite brukte knapper til Vis menyen

 • - Støtte for andre tegnsett, for eksempel kyrilisk og gresk

 • - Russisk talesyntese

 • - Flere brukere kan lagres på samme minnepenn

8.5.0

12.06.08

 • - Import og eksport inkluderer nå egen ordliste og highscore listen

 • - Nullstill brukerinnstillingene gir nå mulighet for å nullstille favoritter og egen ordliste

 • - Mindre feilrettinger

8.3.0

01.09.07

 • - Full støtte for Windows Vista

 • - Støtte for eTaleboka 2.0

8.2.0

 

 • - Lydering når man skriver i kildetekstvinduet, samt ved bruk av bokstav for bokstav knappen. Verktøy menyen

 • - Språkveiviser. Under Verktøy menyen

8.1.0

 

 • - Pugg and play kan nå hente ord fra kildeteksten

 • - Importere ord fra kildeteksten i pugg and play øvelser

 • - Bruk store bokstaver i Pugg and play

 • - Små feilfikser

8.0.0

 

 • - Gruppering av brukere for å gjøre det enklere å publisere tekster og gloseøvelser til flere brukere. Verktøy menyen

 • - Synkroniser med bærbar PC. Filmeny

 • - Synkroniser med frakoblet PC. Kopier innstillinger og filer til frakoblet PC. Filmeny

 • - Publiser favoritter til mange brukere. Favorittmenyen -> Organiser favoritter

 • - Nytt ikon for åpne øvingsarkiv og tekstfiler

 • - Forbedret installasjon og administrasjon på store nettverk

 • - Forbedret brukergrensesnitt

 • - Normal, enkelt eller minimalt visningsmodus. Verktøy -> Innstillinger

 • - Små feilrettinger

7.2

 

 • - Mulighet for å lyse opp en hel linje i kildetekst vinduet (Vis menyen)

 • - Legg til en eller to linjeskift etter setningsslutt (Format menyen)

 • - Tilbakestill brukerinnstillingene til standard verdier (Verktøy meny, Innstillinger)

 • - Skrivevinduet vil nå automatisk plassere seg under hovedvinduet

 • - Mindre feilrettinger

7.0

 

 • - Pugg and Play. Gloseøving med spill funksjonalitet (Verktøy menyen)

 • - Støtte for SQL Server

 • - Forbedret brukeradministrasjon

6.4

 

 • - Nytt avansert steg i veiviseren for å sette forsinkelser

 • - Mindre feilrettinger

6.3

 

 • - Mulighet for å ekskludere ord fra å bli uttalt i eTaleboka ved å høyreklikke på ordet i kildeteksten

 • - Rettet feil ved uttale av datoer i eTaleboka

 • - Andre små feilrettinger

6.1

 

 • - Skrivevindu. Skriv det samme som du ser/hører i kildetekstvinduet. Vis menyen

 • - Skriv ut skrivevindu. Fil menyen

 • - Lagre til lydfil. Lagrer lydfil av kildeteksten. Fil menyen

 • - Støtte for stavekontroll med OpenOffice

5.6

 

 • - eTaleboka talehastighet kan tredobles uten å forvrenge stemmen (eTaleboka innstillinger)

 • - Knapp i tips dialogen for å få lest opp teksten

 • - Forbedret administratorgrensesnitt. Bedre import muligheter

 • - Superbrukere som kan logge seg inn som andre brukere for å gjøre tilpasninger

 • - Sprettopp meny i spillene når man høyreklikker på et ord. Det kan blant annet ordet uttales

 • - Utskrift av kildetekst til skriver

 • - Ctrl+U limer inn tekst i kildeteksten uten å slette det som allerede ligger der

5.5

 

 • - Mye av pensum i flere fag for videregående skole er nå inkludert

 • - Tekstarkivet er nå kryptert

 • - Dobbeltklikk på et ord for å spille det av

 • - Forbedret administrasjon

5.4

 

 • - Inntasting av ord støtte i Ordkrig

 • - Egen ordliste for vanskelige ord (Fil meny og sprettopp meny i kildetekst)

 • - Ett ord per linje (Format meny)

 • - Kraftig forbedret tekstarkiv

5.3

 

 • - Sprettopp meny i avspillingsvinduet (høyre muse klikk)

 • - Tastatur filter er flyttet til Verktøy menyen

 • - Standard verdi knapper i veiviseren

 • - Forbedret veiledning med hensyn til sjekking av språkinnstillinger i Verktøy->Innstillinger

 • - Nye tips

5.2

 

 • - Støtte for LingRight

 • - Forbedret administrasjon og flerbrukerstøtte

 • - Lyd på spill

5.0

 

 • - Nye talesynteser for Spansk, Tysk, Fransk, Italiensk og Portugisisk

 • - Støtte for eTaleboka. Verktøy-Innstillinger->eTaleboka

 • - Stavekontroll mens du skriver. Verktøy-Innstillinger->Stavekontroll-innstillinger

 • - Stavekontroll støtte med Microsoft Word eller LingDys installert

 • - Tale mens du skriver. Verktøy-Innstillinger->Stavekontroll-innstillinger

 • - Skjermleser modus. For de som kun vil høre tale. Vis menyen

 • - iFinger støtte. For de oppslagsverk og ordbøker som benytter iFinger. Verktøy->Innstillinger->Oppslagsinnstillinger

 • - Forbedret flerbruker-administrasjon

4.3.0

 

 • - Kraftig forbedret Nynorsk talesyntese. Verktøy->Innstillinger->Språk som leses

 • - Talende menyer og knapper. Verktøy->Innstillinger->Tale innstillinger

 • - Mulighet for å vise store menyer og knapper. Vis-menyen

 • - Stokk om på ordene. Verktøy menyen

 • - Tale av enkeltord. Høyre musknapp i kildetekst vinduet

4.2.3

 

 • - Verktøy meny. Inneholder Ordtelling, Innstillinger og spill

 • - To spill: Kims lek og Ordkrig (Verktøy menyen)

 • - Forbedret tekstinnhold

4.1

 

 • - Favoritter (Favoritt menyen)

 • - Nye valg i vis menyen (Skjul ord som er lest, Følg ord som leses, Pacman modus)

 • - Velg hvilken som helst tilgjengelig farge i veiviseren

 • - De fem siste filer vises i Fil menyen

4.0

 

 • - Nytt og forbedret brukergrensesnitt

 • - Valg for å skru av avspillingsvindu

3.6.1

 

 • - Sette tegnavstand i avspillingsvinduet (Format menyen)

 • - Knapp for å vise en og en bokstav

3.5.3

 

 • - Valg for å sette linjeavstand i kildeteksten

3.5.1

 

 • - Valg for linjeskift ved ny setning. Format menyen

 • - Valg for doble mellomrom mellom ord. Format menyen

3.5.0

 

 • - Nytt og forbedret brukergrensesnitt

   

  Skjermleser modus med forbedret tale-syntese

   

  Mindre feilrettinger

   

3.1.0

 

 • Ikoner i oppgavelinjen for åpne og lagre tekst

   

  Tips for å åpne og lagre tekst

   

  Forklaring på strukturen i tekstarkivet i hjelp

   

  Mindre rettelser

   

3.0.5

 

 • Forbedrede tekster

   

  Ny funksjon: tastatur filter

   

  Mindre rettelser

   

  Oppdatert dokumentasjon

   

3.0.3

 

 • Innebygget tale syntese med Telenor Talsmann

   

  Mange nye tekster

   

  Forbedret Nynorsk versjon

   

  Ny funksjonalitet

   

2.1.0

 

 • Man kan nå også lagre tekstene fra e-Lector til tekstfil.

   

2.0.0

 

 • Nynorsk er lagt til som ett språkvalg. Språket settes under Fil->Innstillinger

   

..

Files for download :