Det er to versjoner av e-Lector. Fullversjon som er beregnet på skoler og institusjoner som driver med opplæring/kursing. e-Lector Basic er beregnet på privatpersoner som ikke ønsker de pedagogiske lese- og skrivetreningsverktøyene.

e-Lector leies på årlig basis. Fra dato, til dato. Ikke per skoleår eller kalenderår. 

Avtalen har en bindingstid på 3 år. 

Ved utløp av lisensperioden vil programmet ikke lenger virke og man må fornye lisensen, hvis man ønsker å fortsette å bruke e-Lector. 

I lisensperioden får du tilgang til alle oppgraderinger av e-Lector. All brukerstøtte er inkludert.

Priser for skoler/kommuner/fylker
(Alle priser er eks. mva hvis ikke annet er oppgitt)

Skoler betaler kun for 4 % av elevene på skolen. Minimum er 4 lisenser, avrundet oppover til helt tall. Skolen får fri bruk av programmet. Alle elever/lærere kan benytte e-Lector både på skolen og hjemme. Det samme gjelder også for kommuner/fylker. Dette gjør at alle elevene får bruke e-Lector! Både for grunnleggende lese- og skriveopplæring, de som har spesifikke behov, og i språkfag. Men, dere betaler egentlig bare for de som MÅ ha det.

Lisenspriser:

 

4-9 lisenserkr. 1299,- eks. mva. pr. stykk per år
10-15 lisenserkr. 1179,- eks. mva. pr. stykk per år
16+ lisenserkr. 1099,- eks. mva. pr. stykk pr år
Eksempel: 170 elever. Utregning 170 elever x 4 % = 6,8 som avrundes til 7 lisenser.
7 lisenser ser man fra tabellen over koster 1299,- per stykk. Dvs 7 x 1199,- = 9093,- i leie per år.

eTaleboka (engangsbeløp, eks. mva)

1-250 elever: 1.990
251-500 elever: 2.490
501+ elever: 2.990

Bestill her

Gratis lisens til PPT

Penger tilbake garanti
Hvis skoler går til innkjøp av lisenser før eventuelt kommunen eller fylket går til innkjøp av e-Lector for alle skolene, så vil de skoler som allerede har kjøpt e-Lector få refundert gjenstående lisenskostnader, for overlappende periode.

Priser for privatpersoner

e-Lector Basic, 1190,- inkl. mva. Inkluderer også eTaleboka (kjøpspris, ikke leie)

Bestill her

Priser for bedrifter/private

e-Lector fullversjon, kr. 1.999 inkl. mva i årlig leie (årlig avtale, ikke 3 år)
eTaleboka, kjøpspris: kr. 1925,- inkl. mva.

Bestill her

Vi anbefaler at kommuner/fylker og bedrifter å kontakte oss angående kjøp av lisenser til flere skoler. Tilbud oversendes på spesifisert antall skoler/elever.