PPT-kontorer og kompetansesentra får gratis lisens på e-Lector.

Denne kan benyttes fritt av de ansatte på kontoret, samt til hjemmebruk hos de ansatte. Den skal ikke gis ut til andre. Formålet er å bygge opp kompetansen på produktet, og kunne rådgi andre bedre.

Send oss en epost: salg@e-lector.no