Her ligger opplæringsvideoer og en lang og kort introduksjonsvideo.

Dette er en glimrende måte å lære seg e-Lector på. Det anbefales å se videoene i den rekkefølgen de ligger her. Eller man kan gå direkte inn på et punkt man lurer på.

 • Introduksjonsvideo / 12:42
 • Oversikt over mulighetene i e-Lector
 • YouTube

 • Lang introduksjonsvideo / 53:04
 • Denne videoen gir en god gjennomgang av mulighetene i e-Lector. Den inneholder mye fra enkeltvideoene under her
 • YouTube

 • Hovedbildet / 2:16
 • Elementene i hovedbildet
 • YouTube

 • Veiviser / 9:30
 • Stille inn grunninnstillinger som farger, størrelser, hastighet osv
 • YouTube

 • Tekstformatering / 4:11
 • Tilpasninger av tekst. Store bokstaver, linjeavstand osv
 • YouTube

 • Hente inn tekst / 3:15
 • Hente tekst fra for eksempel internett, Word osv
 • YouTube

 • Hente tekst fra trykksaker / 1:25
 • Skanne inn trykt tekst for bruk i e-Lector
 • YouTube

 • Ordbok-oppslag og oversetting / 2:37
 • Slå opp på ord og oversett ord
 • YouTube

 • Åpne og lagre egne filer / 1:47
 • Man kan bygge opp sitt eget arkiv med øvelser
 • YouTube

 • Øvingsarkivet / 5:32
 • Tusenvis av øvelser. Høyfrekvente ord, lydering, enkelt- dobbeltkonsonant, fagord, pensum osv
 • YouTube

 • Favoritter / 5:38
 • Bygge opp og publisere øvingsplaner
 • YouTube

 • Avspilling / 5:24
 • Spille av tekst. Spille av ord for ord. Lydere opp ord
 • YouTube

 • Lesing og repeterende lesing / 4:56
 • Bruk e-Lector som øvingsverktøy. Glimrende for repeterende lesing og andre metodikker
 • YouTube

 • Skrive i e-Lector / 13:40
 • Hør det du skriver. Fang opp skrivefeil, stavekontroll
 • YouTube

 • Tale/skrivestøtte i andre programmer / 6:21
 • Lær hvordan du kan benytte e-Lector sin tale og skrivestøtte i andre programmer som Word, Facebook, internett osv.
 • YouTube

 • Egne ordlister / 3:04
 • Bygge opp egne ordlister med problemord
 • YouTube

 • Språkfag og taleinnstillinger / 9:55
 • Hvordan å lese på flere språk, blant annet engelsk, tysk, spansk. Samt hvordan stille inn tale
 • YouTube

 • Memory-spill / 3:39
 • For å motivere brukeren
 • YouTube

 • Ordkrig-spill / 4:51
 • For å motivere brukeren
 • YouTube

 • Pugg and Play – Glosepuggingsspill / 13:42
 • Morsomt og lærerik måte å trene på gloser, spørsmål/svar og skriv det du hører
 • YouTube

 • Lagre til lydfil / 1:59
 • Hvordan lagre talen fra e-Lector som en lydfil som kan spilles av på en MP3 spiller
 • YouTube

 • Grupper / 2:06
 • Brukes til å lage samlinger av brukere som kan kan publisere favoritter til.
  Kun tilgjengelig dersom man er superbruker og kjører e-Lector på et nettverk.
 • YouTube

 • Ta med oppsett hjem (import/eksport) / 4:22
 • Gjør
  at man kan ta med seg det samme oppsettet hjem, eller dersom det er
  flere elever som bruker samme PC og man ikke har nettverk.
 • YouTube

 • Bytte bruker / 1:06
 • Gjør at en superbruker kan bytte til en annen bruker for å sette oppsettet i e-Lector for denne.
  Kun tilgjengelig dersom man er superbruker og kjører e-Lector på et nettverk.
 • YouTube

 • Pac-man modus / 1:06
 • Motiverende funksjon for å få opp lesehastigheten (Ny video)
 • YouTube

 • Nynorsk og sidemål / 4:48
 • Angående nynorsk og sidemålsundervisning
 • YouTube