Rettet ett problem med lisenser med utløp etter 2018

Mindre feilrettinger