Ny versjon av e-Lector er lagt ut i versjon 12.4.3

Last ned her

Endringer:

- Forbedret bokstavlydavspilling
- Bokstavlydavspilling også uten eTaleboka
- Forbedret lyd med eTaleboka når man øker/senker talehastigheten
- Optimaliseringer