Dersom du ikke kan lese denne e-posten, klikk her

Vennligst distribuer denne eposten til: Spesialpedagog, sosiallærer, undervisningsinspektør eller skolens rektor.

e-Lector hjemmeside Nyhetsbrev
Juni 2012
     
  Sommertilbud til nye kunder
  20 % rabatt
Tilbudet gjelder til 30. juni


 
     

Hva er e-Lector?

e-Lector er et lese- og skrivetreningsprogram for PC som hjelper personer til å bli flinkere og mer motiverte til å lese og skrive. Fra 1. klasse til 10. klasse og språk- og voksenopplæring! Lærere kan gi en tilpasset undervisning i ett og samme klasserom!

* Hør hva du skriver!
* Få tekster lest opp!
* Leser opp på mange ulike språk!
* Støtter pedagogiske opplæringsmetodikker som repetert lesing, lær å lese ved å skrive, multi-stimulans osv
* Hør hva du skrive i ALLE programmer på din pc!
* Få stavekontroll på ALT du skriver på din pc! (På engelsk eller annet språk på mail, chat, Facebook etc)
* Et læremiddel for læreren i klasserommet! (Tusenvis av øvelser i programmet!)
* En god støtte for lekser for elever
* En god støtte for elever når de skal skrive - eller lese
* Spill for å få opp motivasjonen
* Glosepuggingsspill
* Godkjent til eksamen!

Elevene blir veldig selvgående og opplever mestring med e-Lector! DET skaper trivsel!

Last ned gratis prøveversjon eller oppdatering av e-Lector programmet her 
Alle kan prøve e-Lector gratis i 30 dager!

 

Spørsmål fra skoler

Vi har en anstrengt økonomi og har ikke råd til e-Lector

Spørsmålet er heller om man har råd til å ikke benytte e-Lector. Bruken av e-Lector er ressurs- og kostnadsbesparende. Det at man kan få gjort mer uten å utvide personalkostnadene som er den største utgiftsposten på skolene. Tenk på kostnadene med skrivemaskin kontra PC. Skrivemaskinen var billigere i innkjøp, men det er vel liten tvil om at ressursbruken ville ha vært mye høyere. Vi har en skole som regnet ut at de sparte direkte 40.000 i året, i tillegg til sosiale kostnadene med de berørte elevene!

Vi har en hektisk hverdag og har ikke tid til å sette oss inn i det

Dette er en vanlig problemstilling. Det er nettopp derfor man må se på metoder for å effektivisere lese- og skriveopplæringen. Man må ta seg tid for å spare tid. Det at man jobber mer effektivt og at elevene lærer fortere og blir mer selvhjulpne og selvstendige gjør at hverdagen blir bedre for lærere og elever. På vår nettside ligger det opplæringsvideoer og Undervisningsopplegg for lærere som gjør det lettere.

Går e-Lector på Mac ?

Dersom man har en Windows emulator på Mac, så kan man benytte e-Lector på Mac. Men global skrivestøtte vil ikke fungere i Mac miljøet. Man bør også anbefale de elever som har spesielle behov for lese- og skrivestøtte om at de bør ha en Windows PC da dette ikke finnes for Mac.

Hva med nettbrett ?

Man bør tenke seg godt om før man går til innkjøp av nettbrett på bekostning av PC. Norske programmer for lese- og skrivestøtte finnes per i dag ikke til iPad/Android. Og det generelle utvalget av skoleprogramvare er ikke godt nok i dag. Det å utvikle e-Lector som en app vil ikke være mulig med dagens teknologi. Men det som vil gå utmerket er bruk av Windows 8 nettbrett som kommer til høsten.

Vi har LingDys/TextPilot

Veldig bra! e-Lector fungerer utmerket sammen med LingDys/Textpilot som er stavekontroller, og ikke et verktøy for lese- og skriveopplæring. Og dette er noe man søker hjelpemiddelsentralen om til enkeltelever. e-Lector er for ALLE elevene!

 

Hva er nytt i e-Lector ?

- Bedre implementering av globale gloseøvelser (kun nettverk)
- Forbedret utseende på knapperad i hovedbildet

- Kraftig forbedret grafikk i spillene

- Nye spilltyper i Pugg and Play (Bit for bit bilde og Solsikke)

 

- Utskrift av gloseøvelser
- Mulighet for å skjule ordene etter en viss tid i Pugg and Play
- Ballonghjelp for enda bedre forklaringer

 

Ønsker dere en e-Lector presentasjon eller et kurs på deres skole?
 
Spar tid og penger
Vi kommer til dere, eller se opplæringsvideoer

OPPLÆRING NÅR DET PASSER!
Se opplæringsvideoer på vår nettside
!

Få en rask og grundig opplæring i e-Lector?

Trykk på Opplæringsvideoer og få en oversikt over temaer.

Dette er en tidsbesparende måte å sette seg inn i e-Lector på!

Se videoen - og så tester du ut selv!

e-Lector Norway
Fossveien 72
1405 Langhus
www.e-lector.no
salg@e-lector.no
Tel: 97 19 88 89
Fax: 94 77 29 92