Dersom du ikke kan lese denne e-posten, klikk her

Vennligst distribuer denne eposten til: Spesialpedagog, sosiallærer, undervisningsinspektør eller skolens rektor.

 

Nyhetsbrev
Desember 2011

 


Juletilbud til nye kunder
 10 % rabatt
Tilbudet gjelder til 31. desember

 

 
 Ski kommune valgte e-Lector for alle skolene  

6. desember 2012
 

Intervju med Lene Fosser Minge, som er Skolefaglig førstekonsulent ved Ski Kommune.
 

Ski kommune har valgt e-Lector til alle skolene som IKT-støtte for lese- og skriveundervisning.
 

"Vi logger daglig en meget stor aktivitet av bruken av programmet i Ski kommune. Vi håper og tror at andre kommuner kan ta med erfaringene av det ekstremt gode arbeidet Ski kommune har gjort i forbindelse med implementering av bruk av IKT-løsninger som e-Lector, for lese- og skriveundervisningen i skolene! De har tatt både elevers og læreres ufordringer på alvor og greier nå å gi en tilpasset opplæring til hver elev! Dette er fantastisk bra for både kommunen, skolene og elevene!", sier daglig leder av e-Lector, David De Bono.
 

Hvorfor falt valget på e-Lector for Ski kommune?
Vi ønsket som kommune å se på hvordan vi kunne skape en bedre hverdag for de elevene som sliter i skolen. I hele landet er det en stor andel som har spesped. Vi måtte møte denne problemstillingen, med et systemtiltak for å få spespedandelen til å gå ned, ved å yte tilpasset opplæring for de som sliter mest. Det var det primære utgangspunktet. Det ble opprettet en arbeidsgruppe bestående av rektorer, ansatte fra PPT, ressurskoordinatorer og skoleadministrasjonen, som jobbet med denne problemstillingen.

e-Lector var et av flere tilbud som ble vurdert av arbeidsgruppen. Gjennom denne vurderingen ble e-Lector vår prioritet nr 1! Vi så hva dette programmet var og kunne hjelpe til med, samt at det var brukervennlig og målrettet. Dette er et verktøy i skolen som viser resultater med en gang, ved at det viser den faktiske effekten av arbeidet som blir gjort.

Vi ser at elevene oppnår umiddelbar effekt av sitt arbeid, samt – og dette er viktig:
Dette er et verktøy for Alle elever - uavhengig av nivå!
 

Blir elever flinkere til å lese?
Ja, men vi har ikke foretatt noen måling enda. Men, vi kan likevel si noe om dette. Fordi vi har mottatt et ras av mail og telefoner til skoleadministrasjonen fra både lærere, elever og foreldre som forteller at lesing har blitt morsomt og at terskelen for lesing er blitt lavere OG at elevene lærer! Dette er fantastiske nyheter og validerer at e-Lector utgjør en stor forskjell for mange elever på våre skoler!
 

Blir de flinkere til å skrive?
Ja, det gjør de! Fordi elevene øver på gloser og ord i spillene, mestrer de mer i sin læring. I tillegg når eleven hører hva de skriver, - og for eksempel kan rette opp feil underveis, så blir det en umiddelbar læring.
 

Er det noe som er spesielt bra i programmet?
Alle spillene er veldig bra! Elevene lærer mens de har det gøy! Motivasjon er viktig! For lærernes del er Øvingsarkivet med alle de tusen problemstillingene veldig bra. De sparer tid når de skal finne øvelser! For eksempel øvelsen med enkel og dobbel konsonant, eller vanskelige ord – er begge veldig gode øvelser for elever! At det ligger så mye ferdig opplegg i programmet e-Lector er helt herlig!!!
Det kan for eksempel brukes slik at en i ukeplanen skriver at ‘gjør den og den øvelsen’.

I tillegg må vi dra frem at det er uvurderlig med lydstøtte ved skriving av fagtekster. Elevene får levert fra seg tekster som er tilnærmet uten skrivefeil – de lærer og retter opp selv underveis. Motivasjonen øker og mestringsfølelsen vokser, som gir elever ny motivasjon for nye oppgaver.
 

Vil du anbefale andre kommuner å ta i bruk e-Lector?
Absolutt, uten tvil! Sørg for god praktisk implementering og en plan for alle skolene. e-Lector har god erfaring i hvordan en kommune implementering av e-Lector kan gjennomføres ute på skolene, så ikke vær redd å spørre de om assistanse i dette arbeidet.

I tillegg anbefaler jeg på det sterkeste at kommunen har en e-Lector superbruker, som får allokert tid til å gjennomføre korte og praktiske kurs for lærere og elever i undervisningssammenheng.

En del av Ski kommunes mål for grunnskoleelevene i Ski er:

«Hver enkelt elev skal få hjelp til å nå sitt maksimale læringsnivå.»

Målsetningen for Ski kommune er derfor å tilby en best mulig opplæring for flest mulig elever.
Vi ser at e-Lector er et verktøy som er tilpasset alle elever uavhengig av nivå!
 

Vil du anbefale andre skoler å bruke e-Lector?
Ja, ved å bruke e-Lector sikrer skolen at alle elever har tilgang på tilpasset opplæring i lesing og skriving i alle fag!
 

Vil du anbefale lærere å bruke e-Lector?
Ja, av samme årsak som for skoler.
 

Antall skoler som bruker e-Lector i Ski kommune?
11 skoler, med 4100 elever har tilgang til programmet. Målet er at alle elever skal ha fått opplæring i løpet av inneværende år.
 

Les resten av intervjuet med Lene på våre websider her
 

 

HØR alt du skriver, ordbok-oppslag, oversett, synonymer

Tale- og skrivestøtte på alt du skriver – uansett program!


e-Lector gjør det mulig å høre alt det du skriver i andre programmer enn bare e-Lector, f.eks. i Word eller på internett. Har du MS Office, OpenOffice, LingDys på pc’en din så får du også opp stavekontroll overalt du skriver.
 
Denne nye funksjonen vil gjøre det lett å skrive for alle, både på norsk og andre språk!!

Se video på vår webside som viser hvordan du kan bruke talestøtten i andre programmer. Eller klikk her

Ordbok-oppslag

Ved å høyre-klikke på et ord i e-Lector vil den slå opp i ordboken på det språket du jobber med. Støtter bokmål, nynorsk, engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, russisk og portugisisk.

Oversettelse

Oversetter fra mange språk til norsk ved å høyre-klikke på et ord.


 

Synonymordliste

Dersom man har Word vil man kunne få opp en synonymordliste- Dette er veldig nyttig for å utvide ordforrådet, og variere språket. Kan ofte gi en god forklaring på ordet også ved å se synonymet.
 
 

Hva er nytt i e-Lector?

Ny versjon 11.3.0
 (lansert i november 2011)

- Tale- og skrivestøtte i andre programmer - FANTASTISK NYTTIG !!!
- Gir også stavekontroll, uansett hva du gjør på din pc. (Hvis pc'en har Office eller OpenOffice)
- Talesyntesen kan lese opp tekster på både norsk og flere andre språk
- Valg for automatisk avspilling ved innliming av tekst i e-Lector (Verktøy-innstillinger)
- Ordbokoppslag av enkeltord
- Oversett enkeltord til andre språk
- Finn synonym for enkeltord
- Får ordene i Memory- og Ordkrigspillene opplest, mens du spiller

 
 


Hva er e-Lector?

e-Lector er et lese- og skrivetreningsprogram for PC som hjelper personer til å bli flinkere og mer motiverte til å lese og skrive. Fra 1. klasse til 10. klasse og språk- og voksenopplæring! Lærere kan gi en tilpasset undervisning i ett og samme klasserom!

* Hør hva du skriver!
* Få tekster lest opp!
* Leser opp på mange ulike språk!
* Støtter pedagogiske opplæringsmetodikker!
* Hør hva du skrive i ALLE programmer på din pc!
* Få stavekontroll på ALT du skriver på din pc! (På engelsk eller annet språk på mail, chat, Facebook etc)
* Et læremiddel for læreren i klasserommet! (Tusenvis av øvelser i programmet!)
* En god støtte for lekser for elever!
* En god støtte for elever når de skal skrive - eller lese!
* Godkjent til eksamen!

Elevene blir veldig selvgående og opplever mestring med e-Lector! DET skaper trivsel!

Last ned gratis prøveversjon eller oppdatering av e-Lector programmet her 
Alle kan prøve e-Lector gratis i 30 dager!

 


Ønsker dere en e-Lector presentasjon eller et kurs på deres skole?
 

Spar tid og penger
Vi kommer til dere, eller se opplæringsvideoer

OPPLÆRING NÅR DET PASSER!
Se opplæringsvideoer på vår nettside
!

Få en rask og grundig opplæring i e-Lector?

Trykk på Opplæringsvideoer og få en oversikt over temaer.

Dette er en tidsbesparende måte å sette seg inn i e-Lector på!

Se videoen - og så tester du ut selv!

 
e-Lector Norway
Fossveien 72
1405 Langhus
www.e-lector.no
salg@e-lector.no
Tel: 97 19 88 89
Fax: 94 77 29 92