Dette er hovedbildet i e-Lector.

(a) Avspillingsvinduet
I hovedvinduet vil ett og ett ord komme frem på skjermen i den størrelse og hastighet som passer best for brukeren. Dette fjerner forstyrrende elementer og lar leseren fokusere på ett ord av gangen. Lesehastigheten reguleres av brukeren. På denne måten blir det en naturlig flyt i lesingen som gjør innholdet i teksten lett å oppfatte. (Størrelse, hastighet, fonter og farger reguleres i veiviseren)

(b) Kildetekstvinduet
I tekstkildevinduet kan man se teksten som skal leses. Dersom man ønsker kan ordet som leses markeres i selvvalgt farge. All tekst man har eller finner elektronisk kan leses av i e-Lector. Ved å lese i dette vinduet kan brukeren få trening i å lese tekster sett i sammenheng samtidig som det er lettere å fokusere på ordet som skal leses. (Fonter og farger reguleres i veiviseren)

Regulering av størrelse på vinduet

Man kan selv bestemme størrelsen på vinduet til e-Lector. Derfor kan man også se bilder og andre illustrasjoner i teksten som leses samtidig som e-Lector brukes.
Eksempel:

Hør det du skriver

Man kan også skrive i kildetekstvinduet og høre det man skriver inn, samt få opp stavekontroll dersom man har koblet til dette. Ved å skru på «Tale/skrivestøtte i andre programmer» vil man kunne få høre det man skriver hvor som helst, samt eventuell stavekontroll. Det betyr at man kan skrive i Word, Powerpoint, internett, Skype, Facebook osv og få høre det man skriver!