small slider

Sammenligne e-Lector fullversjon og e-Lector Basic

You are here


e-Lector fullversjon er et læremiddel, mens alle de andre er hjelpemidler. Det betyr at de ikke har et pedagogisk opplegg som støtter oppunder lese/skriveopplæringen. Hjelpemidler er ment til å hjelpe brukeren gjennom hverdagen og ikke i opplæringssammenheng.

Funksjon Fullversjon Basic

Tydeliggjør kildetekst for enklere lesing ved tilpasninger av farger, størrelser og tegnsett

Ja

Ja

Innstilling på ventetid ved lange ord slik at brukeren rekker å få lest ordet

Ja

Ja

Innstilling for egen farge på vokaler

Ja

Ja

Innstilling av forsinkelse tale slik at brukeren får prøvd å lese ordet før han hører det

Ja

Ja

Nedlastbar demoversjon slik at man kan prøve den ut før man kjøper

Ja

Ja

Last ned gratis demoversjon fra internett

Ja

Ja

Oppdatere programmet fra internett

Ja

Ja

Automatisk oppdatering fra internett

Ja

Nei

Utviklingsland

Norge

Norge

eTaleboka (veldig god stemme med 100.000 innleste ord på bokmål)

Tillegg

Ja

Norsk talesyntese

Ja

Ja

Engelsk talesyntese

Ja

Ja

Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk og Russisk talesyntese inkludert

Ja

Ja

Flerbrukerstøtte

Ja

Nei

Lagre øvelser og oppsett på minnepinne for overføring til annen maskin

Ja

Nei

Lagre tekster

Ja

Ja

Lagre til lydfil

Ja

Ja

Øvingsarkiv

Ja

Nei

Koble seg til stavekontroll i Word, Open Office, LingDys, LingRight og TextPilot

Ja

Ja

Hør det du skriver

Ja

Ja

Skrivestøtte i alle programmer (Word, Internett, Skype, MSN osv)

Ja

Ja

Spill for å trene på ord

a

Ja

Lage gloseøvelser

Ja

Nei

Glosepuggingsspill

Ja

Nei

Favoritter (øvingsplaner)

Ja

Nei

Nynorsk støtte

Ja

Ja

Markere og spille av tekst

Ja

Ja

Lydering av kildetekst (Bokmål)

Ja

Ja

Lydering av tastetrykk

Ja

Ja

Enkel avspilling av ord for ord manuelt uten å klikke på hvert ord

Ja

Ja

Repeterende lesing

Ja

Nei

Stokk om på ordene

Ja

Nei

Pedagogisk opplegg

Ja

Nei